· 

Bewegen met de ziekte van Parkinson

Eigenlijk weten "we" het allemaal al lang: bewegen is goed voor je! En hoe meer je beweegt hoe beter het voor je is. Elke bijscholing, nascholing, bijeenkomst over gezondheid komt het weer naar voren. Wij als professionals weten het dus al lang. Maar hoe komt het dan dat nog lang niet alle Nederlanders voldoende bewegen? Dat er nog steeds mensen zijn die denken dat sporten "niks voor hun" is? Die denken dat het "op hun leeftijd toch niks meer uithaalt"? Het is zo jammer dat we niet iedereen zover krijgen om lekker te komen sporten. Want juist op oudere leeftijd is het super belangrijk om voldoende te bewegen. Minstens 2 keer per week botversterkende oefeningen, maar liever nog 3 keer per week. De combinatie met balansoefeningen is ook heel belangrijk.
Maar stel nou je mankeert iets. Stel je hebt de ziekte van Parkinson. Kun je dan nog wel sporten? Heeft het dan nog wel zin? Zeker wel! En gelukkig zijn neurologen, Parkinsonverpleegkundigen en Parkinsontherapeuten er steeds meer van overtuigd dat bewegen juist voor Parkinsonpatiënten heel belangrijk is. Bewegen werkt namelijk mogelijk remmend op het ziekteproces en heeft een positief effect op de symptomen.  Bewegen op een veilige manier, onder begeleiding van een sportinstructeur die weet waarop te letten. Daar zijn speciale cursussen voor zodat de sportinstructeur heel gericht de Parkinsonpatiënt kan begeleiden. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen bij ons kan komen sporten hebben wij ons natuurlijk ook daarmee bezig gehouden. Therapeuten aangesloten bij ParkinsonNet zullen patiënten naar ons doorsturen en je kunt ons op de website van de Parkinson Vereniging vinden als aangesloten sportschool. Hiermee hopen we dat er straks weer meer mensen aan de beweegnorm voldoen. Want bewegen is goed, meer bewegen is beter. Ook met Parkinson!