· 

Chronische pijn en fysiotherapie

Wat is chronische pijn precies? 

Sommige mensen hebben maanden- of jarenlang last van pijn of van ander soort lichamelijke klachten. Dit is hinderlijk en bepaald niet fijn. Soms kan het zelfs zo’n impact op het leven hebben dat de persoon in kwestie aan (bijna) niets anders meer kan denken en het leven steeds meer om de (pijn)klachten gaat draaien.  

Je spreekt over chronische pijn wanneer de pijn of klachten al langer dan drie maanden duren. Dit heeft dus enkel te maken met hoe lang je de pijn al ervaart. Het wil niet zeggen dat de pijn nooit meer zal veranderen of over zal gaan. 

Door steeds meer onderzoeken wordt het steeds duidelijker dat het voelen van pijn en ongemak te maken heeft met allerlei netwerken. Zenuwen, hersenen, hormonen, gevoelens etc. Deze netwerken beïnvloeden elkaar onderling! 

Bij chronische (pijn)klachten is er een ontregeling van deze systemen, waardoor je lijf zal denken dat er sprake is van een dreiging voor het lichaam. Pijn heeft immers (normaal gesproken) een alarmerende functie voor je lichaam. 

Wanneer er sprake is van chronische (pijn)klachten, staan de verschillende systemen op scherp en iedere kleine beweging of aanraking kan al voor pijn zorgen, omdat je systemen als het ware overgevoelig geworden zijn! Dit noemen we ook wel ‘sensitisatie’. Een overactief zenuwstelsel.

Sensitisatie verklaart dus waardoor (pijn)klachten kunnen optreden, zelfs als er geen waarschuwingsfunctie (meer) nodig is. 

 

Chronische (pijn)klachten zijn vaak niet alleen fysiek, maar hebben ook invloed op je emotionele gesteldheid. Je kunt gevoelens als angst ontwikkelen maar ook somberheid-, depressieve-, of stressgerelateerde klachten. Hierdoor wordt je weerstand lager, ontwikkel je een algeheel ‘ik voel me niet lekker’-gevoel en beland je in een negatieve vicieuze cirkel.

Maar wat nu? 

Pijn is complex. Zeker bij chronische (pijn)klachten, dus langer dan drie maanden aanhoudende pijnklachten. Verschillende factoren spelen een rol en daarom moet er ook op verschillende invalshoeken naar gekeken worden. Hiervoor gebruiken we in de medische wereld het Biopsychosociaal model. Dit houdt in dat er aandacht is voor:

- Biologische factoren, kennis over het lichaam.

- Psychologische factoren, alles wat met gevoelens en gedrag te maken heeft.

- Sociale factoren, de invloed van relaties, werk, omgeving, etc. 

 

ACT therapie om beter te leren omgaan met de pijn.

Bij chronische klachten is er vaak al geprobeerd om de schade te zoeken en repareren. Dit heeft op de lange termijn onvoldoende effect  gehad. Daarom is dat dus niet hetgeen wat ACT therapie doet.

ACT staat voor ‘acceptance and commitment therapy’ en richt zich op het leren omgaan met de pijn. We gaan onderzoeken welke factoren van invloed zijn op uw huidige klachten, of we deze factoren kunnen beïnvloeden en eventueel omkeren. Daarnaast richt ACT zich ook op het (weer) leren focussen op andere dingen in het leven, dingen die echt belangrijk voor u zijn. Kort samengevat:

- Wat voor (pijn)klachten heb je en wat heb je er al geprobeerd aan te doen. Heeft dit geholpen, en zo ja voor hoe lang?

- Pijneducatie en leren omgaan met pijn, de pijn leren accepteren.

- Wat zijn je persoonlijke waarden, doelen, dingen die je belangrijk vindt om te (kunnen) doen?

- Mindfulness, leren leven in het nu in plaats van in het verleden of in de toekomst.

- Leren om de draad weer op te pakken, door middel van toegewijde acties. 

 

Dit bovenstaande is in het kort samengevat wat ACT therapie inhoudt en wat je samen met de fysiotherapeut aan kunt gaan om weer een waardevol leven (terug) te krijgen. 

Een leven dat niet in het teken staat van (pijn)klachten. 

Je krijgt oefeningen voor thuis, zowel dagelijkse fysieke oefeningen als mentale oefeningen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat je twee keer in de week oefeningen gaat doen die speciaal voor jouw lichaam bedoelt zijn. Deze oefeningen zal de fysiotherapeut met je doornemen en mag je altijd vragen over stellen. Ook zal er altijd iemand aanwezig zijn in de (sport)zaal wanneer je vragen hebt. 

Stapje voor stapje gaan we er samen voor zorgen dat je weerbaarder wordt en dat je je kwaliteit van leven weer zal kunnen verbeteren. 

 

Meer weten over ACT therapie en hoe wij je kunnen helpen bij chronische pijnklachten? Neem contact op met Melanie